Meri la vale Jacmel la te fe yon aktivite pou fet manman ane 2023. Ann swive ak kek imaj koman sa t ye epi te gen yon final eskole ki t oganize tou nap prezantew kek imaj

0

                                       Nan okazyon fet manman ane 2023 a ,responsab yo nan la meri la Vale jakmel la t organize kek ak tivite pou t k ofri a kek manman nan zon nan yon ti kado.Responsab yo tprofite okazyon saa pou de montre manman yo nan la Vale ke yo gen anpil enpotans nan sosyete a .Malgre yo pat gen gro pou t ofri yo et t bay tout manman nan kominote a ,men jes yo t fe ak sila yo ki patisipe yo te paret nan zye kominote a yon jes ki gen anpilvale.Anpil nan manman benefisye yo t montre yo te satisfe pou jes la meri la Vale a fe nan okazyon fet manman yo.Ces posts pourraient vous intéresser

Aucun commentaire